15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Životní prostředí / Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji

Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji

Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji

Termín realizace  2009 -2015

Finanční částka    2,183 mil Kč (financováno z programu OPŽP 2007 – 2013)

Předmětem projektu byla obnovní managementová opatření v k.ú. Staňkovice u Žatce, Stroupeč a Žatec. V rámci realizace bylo provedeno odstranění náletových dřevin a kosení s cílem zastavit úbytek početnosti kriticky ohroženého endemického druhu krasce (Cylindromorphus bohemicus). Probíhaly opakované zásahy včetně aplikace vhodného herbicidního přípravku na výmladky. Současně byl prováděn monitoring a vypracovány informační materiály.