15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Životní prostředí / Revitalizace životního prostředí

Revitalizace životního prostředí

Revitalizace životního prostředí

Revitalizace životního prostředí v Ústeckém kraji souvisí především s oblastí Mostecka ve vazbě na zdejší těžební prostor. Historicky se však nejedná o novou iniciativu, vždyť už 22. února 1910 proběhla v Duchcově rekultivační konference.

Vývoj společenských podmínek posledních let dal rekultivaci na Mostecku zelenou. Původní hluboké krátery povrchových dolů a pustiny provozních výsypek nahradily návštěvníky oblíbený autodrom a hipodrom i upravená jezera o výměře kolem čtyř tisíc hektarů a obsahu 2,2 miliardy kubíků všestranně využitelné vody. Plocha zrekultivovaných území už dnes přesáhla 16 tisíc hektarů. Přirozená údržba krajiny, odsíření elektráren i kotlíkové dotace vrátily na louky ohroženou flóru i faunu.