15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Životní prostředí / Revitalizace rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung, 1. etapa a realizační fáze

Revitalizace rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung, 1. etapa a realizační fáze

Revitalizace rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána  a Satzung, 1. etapa a realizační fáze

Termín realizace  2010 -2014

Finanční částka    3,656 mil € (financováno z programu Ziel3/Cíl3)

Předmětem projektu byla ochrana biodiverzity a stabilizace odtokového režimu vody v krajině. Projekt byl rozdělen do dvou fází. První etapa zajistila veškeré podklady (laserscan území, přírodovědné průzkumy, hydrologický monitoring)včetně projektové dokumentace, které byly následně využity v druhé fázi projektu (realizační fáze) při zajištění konkrétních revitalizačních opatření rašelinišť na německé i české straně. Ústecký kraj jako partner zajistil pokračování monitoringu v hydrologických parametrech (zaklesnutí hladiny podzemní vody, kvantita a kvalita odtékajících vod) a sledování bioty (algologie, mykologie, vybrané druhy živočichů a vegetace).Cílem bylo zachovat jedinečnost krušnohorské krajiny a přírody.