15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Životní prostředí / Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje

Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje

Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje

Termín realizace od roku 2004

Finanční částka  39, 347 mil Kč (financováno z rozpočtu odboru ZPZ)

Předmětem projektu jsou managementové zásahy ve zvláště chráněných územích (přírodních památkách a přírodních rezervacích) a cenných lokalitách o rozloze cca 200 ha. Managementová opatření nahrazují zaniklý tradiční způsob využívání dotčených pozemků jako pastvin nebo luk a jsou podmínkou zachování předmětu ochrany, tj. různých typů polopřirozené stepní, luční a mokřadní vegetace s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Konkrétně se především jedná o ruční i mechanizované kosení travních porostů (příp. řízenou pastvu ovcí a koz), aplikace arboricidu k potlačení výmladnosti dřevin, asanace expanzivních dřevin a likvidace invazních druhů rostlin či umělé narušování povrchu k podpoře recese.