15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Životní prostředí / Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 2. a 3. etapa

Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 2. a 3. etapa

Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 2. a 3. etapa

Termín realizace  2010 - 2016

Finanční částka  13,460 mil Kč (financováno z programu OPŽP 2007 – 2013)

 Předmětem projektu bylo zajištění územní ochrany, inventarizačních průzkumů a pořízení plánů péče a programů monitoringu pro 20 evropsky významných lokalit na plánované ploše cca 3010 ha.  Cílem bylo zajistit pro vybrané lokality ochranu formou maloplošného zvláště chráněného území, včetně jejich označení v terénu. Ve třetí etapě implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, která plynule navázala na etapy realizované v předcházejících letech, došlo k zajištění předepsané formy územní ochrany pro 4 evropsky významné lokality. V rámci realizace akce bylo provedeno geodetické zaměření, vytyčení a značení hranic evropsky významných lokalit a značení ptačích oblastí.