15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Veřejná doprava, dopravní stavby / Dálnice D6, D7 a D8

Dálnice D6, D7 a D8

Dálnice D6, D7 a D8

Termín realizace: 2006, 2015, 2016–2023

Úsek Trmice – státní hranice. Stavba čtyřpruhu se dvěma tunely – Libouchec (520 m) a Panenská (2115 m) – byla zprovozněna v prosinci 2006. Stavba byla spolufinancována EU v rámci předvstupního nástroje ISPA. Po vstupu Česka do EU pokračovalo financování v rámci Fondu soudržnosti. Úsek Lovosice – Řehlovice. Stavba čtyřpruhu se dvěma tunely – Prackovice (270 m) a Radejčín (620 m) – byla zpožděna zejména z důvodu střetů s ochránci přírody, kteří nesouhlasili s navrženou trasou přes CHKO České středohoří. Dokončením této části dojde ke zprovoznění dálnice D8 v celém úseku Praha – státní hranice se SRN. Termín zprovoznění: prosinec 2016. V roce 2015 byla silnice R6 přestavěna na čtyřpruhovou rychlostní silnici a převedena na dálnici D6. Podobně dálnice D7 v úseku od Slaného po Chomutov je realizována postupnou přestavbou na čtyřpruhovou. V Ústeckém kraji je v různé fázi přípravy pět úseků D7. Realizace staveb je plánována pro roky 2016–2023. Tím dojde k propojení trasy mezi Prahou a Chomutovem.