15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Sociální oblast / Domov Severka v Jiříkově

Domov Severka v Jiříkově

Domov Severka v Jiříkově

Termín realizace: 2009–2012

Celkové výdaje: 238 mil. Kč

Rekonstrukce Ústavu sociální péče Jiříkov proměnila stoleté nevyhovující prostory doslova na nový domov s názvem Domov Severka pro sto klientů, osob se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním, a to ve věku od 27 let. Prostory prošly celkovou rekonstrukcí a dostavbou. Nově vybudovaný pavilon P2 s dvěma cvičnými byty i byty pro návštěvy, s kancelářemi vedení DS či ordinací lékaře. Vznikl centrální monoblok a nový lůžkový pavilon L1. Rekonstrukcí a dostavbou došlo k vybudování 40 dvoulůžkových pokojů a 20 jednolůžkových pokojů s dostatečným sociálním zázemím. Domov využívá vlastní prádelnu s odpovídajícími technologiemi, rovněž disponuje novou kuchyní. Byly odstraněny veškeré bariéry pro klienty. Vybudovaly se šatny a sociální zázemí. Na jednotlivých patrech mají klienti k dispozici relaxační místnost, malou knihovnu, počítačovou místnost a malé kuchyňky. Pro pohodlí klientů jsou vybudovány na jednotlivých podlažích ještě čtyři koupelny s vybavením pro imobilní klienty, keramická dílna, rehabilitační místnost, tělocvična, dílna ručních prací. Nyní zde pracuje 70 lidí. Společným cílem je vytvořit pro uživatele služeb příjemný domov s dostatečnou mírou soukromí.