15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Školství a sport / Páteřní školy v Ústeckém kraji

Páteřní školy v Ústeckém kraji

Páteřní školy v Ústeckém kraji

Časové období slučování škol: 2010–2015

Program Ústeckého kraje s cílem optimalizovat síť středních škol, které budou tvořeny převážně velkými vzdělávacími celky nabízejícími vzdělání od oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami až po obory zakončené maturitní zkouškou. K získání certifikátu bylo zapotřebí splnit celkem sedm parametrů: polyfunkčnost školy nebo páteřní gymnázium, počet žáků, spolupráce školy se zaměstnavateli a trhem práce, realizace doplňkové činnosti, nabízení volnočasové aktivity pro žáky v prostorách školy a podpora jejich zájmové a odborné činnosti ve volném čase, zajišťování potřebných školských služeb a vykazování výsledků v rámci mezinárodní spolupráce ve vzdělávání nebo úspěšnost v realizaci projektů. Do výše uvedeného programu spadá 16 škol Ústeckého kraje. Cílem optimalizace bylo celkové snížení nákladů na vedení, administrativu a učitele, redukce nájmů, prodej nevyužívaných budov a vytvoření sítě přiměřeně velkých a stabilních spádových středních škol

Páteřní školy Ústeckého kraje

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace