15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Podpora podnikání / Průmyslová zóna Triangle

Průmyslová zóna Triangle

Průmyslová zóna Triangle

Termín realizace: 2003–2009

Celkové výdaje: ÚK investoval 769 mil. Kč a státní dotace činila 1685 mil. Kč.

Usnesením vlády byl schválen převod letiště Žatec do majetku Ústeckého kraje a zřízení strategické průmyslové zóny Triangle včetně přijetí základního rámce financování. Průmyslová zóna se nachází na strategickém místě mezi městy Louny, Žatec a Chomutov. Od začátku výstavby proběhla nejprve demolice vojenských objektů včetně vzletové a přistávací dráhy, poté kompletní dobudování inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. SPZ Triangle byla vybudována Ústeckým krajem za podpory MPO a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Průběh sanace ekologických zátěží území byl rozdělen na dvě etapy. První etapa řešila sanaci nesaturované zóny a probíhala v letech 2003–2004. Druhá řešila sanaci saturované zóny s průběhem v období 2004–2009. Ke konci roku 2015 pracovalo v SPZ Triangle 2865 osob. Triangle je jednou z pěti volných strategických průmyslových zón v České republice. Z celkové využitelné plochy o výměře 364 ha je v současné době k dispozici 200 ha pozemků.