15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Podpora podnikání / Program obnovy venkova

Program obnovy venkova

Program obnovy venkova

Termín realizace: 2004–2015

Celkové výdaje: 315 mil. Kč

Program obnovy venkova Ústeckého kraje má za cíl podpořit obce do 2 tisíc obyvatel při obnově a modernizaci občanské vybavenosti, infrastruktury a  uchování zdravého životního prostředí na venkově, včetně udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny. Program rovněž oceňuje úspěšné obce v tradiční soutěži Vesnice roku a tím motivuje další obce, aby se do soutěže zapojily. Oblasti podpory: Obnova a rozvoj venkovské zástavby a veřejných prostranství, Chodníky a místní komunikace, Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady, Pořízení územních plánů a projektové dokumentace, Soutěž Vesnice roku. Cílem je najít opět neopakovatelnost a významnost venkova v Ústeckém kraji. Země, které tuto filozofii sdílejí, jsou sdruženy v Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, jejímž členem je Česká republika od roku 1992.