15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Kultura a památky / UNESCO – podpora památek v Ústeckém kraji

UNESCO – podpora památek v Ústeckém kraji

UNESCO – podpora památek v Ústeckém kraji

Celkové výdaje: ÚK investoval 1,359 mil. Kč, 2,624 mil. Kč z evropských a národních zdrojů

Ústecký kraj se aktivně podílí na získání označení „památka UNESCO“ – tj. zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – pro kteroukoli možnou památku na svém území. V současnosti má ČR 12 památek UNESCO – a ani jednu z Ústeckého kraje. Je vyvíjena podpora tří památek Ústeckého kraje, které jsou zařazeny jako adepti na národní indikativní seznam památek UNESCO: Pevnostní město Terezín, Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva v Žatci. U všech tří památek je kraj účasten a nápomocen metodickým vedením, podporou, vydáváním propagačních materiálů, publikací aj. Pořádá semináře na téma přípravy památek na nominaci do UNESCO, konference. U památek Hornická kulturní krajina Krušnohoří se jedná o společnou mezinárodní nominaci se Saskem. Ústecký kraj využil i evropských prostředků z programů přeshraniční spolupráce.