15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Kultura a památky / Terezín

Terezín

Terezín

Termín realizace: 2010–2015

Celkové výdaje: téměř 500 mil. Kč

V rámci projektu „Oživení historických památek, město Terezín – město změny“ realizovalo zájmové sdružení právnických osob, jehož je Ústecký kraj členem, projekt, který spočíval v revitalizaci terezínské pevnosti, jež se po povodních a odchodu armády potýkala s velkými problémy. Prostřednictvím dotace bylo zrekonstruováno celkem pět objektů: Dělostřelecká kasárna, Kavalír 2, Retranchement 5, Jízdárna a okolí Litoměřické brány. V Retranchementu 5 nyní sídlí městské muzeum a v Kavalíru 2 se nachází expozice o životě vojáků v 18. století. Do jízdárny s unikátním systémem skružových krovů se po desetiletích vrátili koně. Na strážnici Litoměřické brány a po jejím okolí vás provedou sapéři a v rekonstruovaných Dělostřeleckých kasárnách se usídlila Vysoká škola aplikované psychologie a Muzeum císaře Františka Josefa I. Cílem celého projektu je heslo „Poznej Terezín trochu jinak“. Snahou je vdechnout dávno opuštěným památkám nový život a ukázat Terezín nejen jako pochmurné ghetto z doby okupace, ale též jako unikátní stavební a historickou památku, která nemá přinejmenším ve střední Evropě obdoby.