15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Kultura a památky / Obnova zámku Nový Hrad, Jimlín

Obnova zámku Nový Hrad, Jimlín

Obnova zámku Nový Hrad, Jimlín

Termín realizace: 2006–2010

Celkové výdaje: ÚK investoval více než 65 mil. Kč, 60 mil. Kč dotace

V posledních letech zámek jako majetek Ústeckého kraje (dříve ve správě Oblastního muzea v Lounech), od ledna 2012 však jako samostatná příspěvková organizace Ústeckého kraje, prochází systematickou rekonstrukcí. V rámci projektu proběhla rekonstrukce a obnova východního křídla, v další fázi oprava a obnova severního křídla, věže a restaurování záklopových stropů. Opravovaná část památky má kulturní hodnotu, jejíž zachování je přínosem pro všechny, kteří zámek Nový Hrad navštíví. Část zrekonstruovaných prostor přízemí je využívána jako  muzejní depozitář a zbylé prostory přízemí a celého prvního patra pro zámecké expozice a výstavní účely. Objekt je využíván pro různé akce škol, chráněných dílen, domovů důchodců, uměleckých kroužků apod. převážně z Ústeckého kraje. Turisticky zajímavé místo přiláká návštěvníky ze širokého regionu i celé České republiky.