15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / IZS / Obnova kraje po povodních

Obnova kraje po povodních

Obnova kraje po povodních

Termín realizace: 2002–2013

Celkové výdaje: okolo 18 000 mil. Kč

Ústecký kraj zažil za uplynulých 15 let hned několik ničivých povodní. První a nejničivější byla v roce 2002, následovaly záplavy v letech 2006, 2009, 2010 a poslední v roce 2013, řada tzv. bleskových povodní zasáhla lokální části regionu. V roce 2002 kulminovala hladina Labe v Ústí nad Labem na neuvěřitelných 11,96 metru při průtoku 5 070 m3/s. Ústecký kraj shromáždil v tehdejší veřejné sbírce celkem 25 043 361 korun, které byly rozděleny mezi 42 obcí a 640 fyzických osob. Škody způsobené bleskovými povodněmi v roce 2010 dosáhly v kraji výše téměř dvou miliard korun, z veřejné sbírky a darů získal kraj přes 6,5 milionu korun. Dle odhadů po povodni v roce 2013 byly škody za celé území Ústeckého kraje vyčísleny na 3 523 108 000 korun, přičemž obnova probíhala ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury. Výtěžek veřejné sbírky činil 1 325 616 korun, z darů velkých společností se podařilo vybrat 6 543 811 korun.