15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / IZS / Inovace zázemí a technologického vybavení ZZS

Inovace zázemí a technologického vybavení ZZS

Inovace zázemí a technologického vybavení ZZS

Termín realizace: 2014–2015

Celkové výdaje: 84 mil. Kč, ÚK 16 mil. Kč, 68 mil. Kč evropské a národní zdroje

Projekt „Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje, p. o., jako základní složky IZS”. Cílem projektu bylo pořízení techniky (vozidel), technologie a vybavení sloužících k efektivnějšímu zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci ZZS ÚK a mezi ZZS ÚK a zdravotnickými zařízeními – Krajskou zdravotní, a. s. Zlepšilo se mobilní vybavení posádek ZZS – radiostanice pro posádky, kamery do vozidel, nákup moderních dopravních prostředků, provoz nových technologií, zavedení eHealth služeb pro výměnu dat mezi ZZS ÚK a zdravotnickými zařízeními. Projekt zajistil zvýšení kvality a efektivity při zajišťování přednemocniční neodkladné péče, při řešení mimořádných událostí na území  Ústeckého kraje. Pořizovaná technika, technologie a vybavení přispěly k efektivnějšímu zpracování informací a jejich lepšímu přenosu mezi ZZS ÚK a zdravotnickými zařízeními. Účelem realizace projektu bylo zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb.