15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Cestovní ruch / Labská stezka

Labská stezka

Labská stezka

Kolem Ústí v sedle zlehka, to je pravá Labská stezka

Frekventované silnice, panelové, prašné i nezpevněné cesty. Takový je povrch, kudy nyní vedou některé úseky mezi městy Děčínem, Ústím nad Labem, Litoměřicemi a Roudnicí nad Labem tvořící nadregionální cyklistickou komunikaci propojující Vídeň s Hamburkem s názvem Labská stezka. Do roku 2015 ale bude vše jinak. Nevyhovující úseky budou nahrazeny hladkým asfaltovým povrchem bezpečné cyklostezky díky realizaci projektů 1., 2. a 3. etapy Labské stezky č. 2. Vybudováno bude téměř 43 kilometrů nových komunikací, které přispějí k tomu, že se Labská stezka splňující parametry cyklistické trasy I. třídy stane trasou evropského významu.

Již dokončený první sedmikilometrový úsek napomohl k propojení měst Ústí nad Labem s Děčínem a Litoměřic s Roudnicí nad Labem bezpečnou cyklostezkou. V rámci této první etapy, realizované v roce 2009, byl propojen úsek z Přerova u Těchlovic na Děčínsku do Valtířova na Ústecku v délce 5,8 km, odkud cyklostezka plynule pokračuje přes krajskou metropoli směrem na Litoměřice do Církvic svým nejdelším, osmnáctikilometrovým úsekem splňujícím kritéria bezpečné cesty pro cyklisty. Jedinou překážkou je střekovské zdymadlo, kdy se přibližně 300metrový úsek musí překonat buď vystoupáním po schodech nebo jízdou po silnici v úseku pod skálou, na které se tyčí hrad Střekov. Úsek mezi Ústím nad Labem a Velkým Březnem je vyhledávaným místem také pro

in-line bruslaře. Za zmínku stojí zastávka v obci Velké Březno, kterou proslavil místní pivovar i zámek. Návštěvníci stezky zde mohou využít služeb přívozu do Neštědic na levé straně Labe. Druhým úsekem postaveným během první etapy Labské stezky č. 2 se stala trasa z Litoměřic do Třeboutic v délce 1,1 km, která bude v dalších etapách postupně pokračovat až na hranici se Středočeským krajem. První etapa Labské stezky byla podpořena dotací z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši více než 66 milionů korun. Druhá etapa Labské stezky počítá s opravou dvou úseků v celkové délce 12,4 km. Stavba, která byla zahájena na jaře roku 2010, navazuje v prvním úseku v délce téměř dvou kilometrů na labskou cyklostezku v Církvicích na Ústecku a vede do Libochovan na Litoměřicku. Výrazně tak cyklistům zpříjemní cestu odklonem z frekventované silnice směrem k poklidnému labskému nábřeží. Zbývající více než osmikilometrový úsek cyklostezky z Libochovan do Litoměřic bude realizován ve třetí etapě. Druhý úsek v délce 10,5 km se staví z Přerova u Těchlovic na hranici ústeckého a děčínského okresu do města Děčína. I ten umožní cyklistům vyhnout se nebezpečné silnici nebo nepohodlné polní cestě. Tím bude pravý břeh Labe propojen stejnojmennou cyklostezkou splňující parametry páteřní cyklistické trasy nejvyšší, I. třídy v celém zhruba 20kilometrovém úseku mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Do roku 2015 by měla být dokončena ještě třetí etapa Labské stezky v celkové délce 23,6 km mezi Libochovany a Hněvicemi, čímž bude završeno dlouhodobé úsilí o vybudování bezpečné a plynulé cyklostezky v délce více než 90 km podél řeky Labe na území Ústeckého kraje od státní hranice s Německem po Středočeský kraj. Projekt Labské stezky významně přispěl ke zvýšení zájmu obyvatel regionu o in-line bruslení a cyklistiku, zvýšil turistickou atraktivitu kraje a umožnil lidem zblízka pozorovat řeku, její faunu i flóru. Zároveň zkvalitnil dopravní obslužnost a přispěl k propojení regionálních center.