15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Projekty / Cestovní ruch / Krušnohorská magistrála

Krušnohorská magistrála

Krušnohorská magistrála

Cykloregion Krušné hory

Díky projektu Cíl3 „Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ vznikl nový cykloregion propojující „Krušnohorskou magistrálu“ se sousledně běžící cyklotrasou na německé straně hranice. Je jí jedna z nejvýznamnějších dálkových cyklotras v Německu protínající několik horských oblastí a nesoucí příznačný název Saská středohoří – „Sächsische Mittelgebirge I-6“.


Nový příhraniční cykloregion tvoří síť téměř 600 kilometrů okružních cyklotras, spojených novými, dobře vyznačenými propojkami. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek, na kterých je z jedné poloviny umístěno pod číslem 23 známé označení Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového cyklisty, které představuje saskou cyklotrasu. Dvanáct propojek spojujících výše uvedené hlavní cyklotrasy vedoucí příhraniční oblastí tak nabízí skutečně pestrou škálu výletů pro náročné sportovce i „sváteční“ milovníky cykloturistiky. Orientaci v terénu usnadňují informační tabule s mapou a popisky významných turistických cílů a zajímavostí.

Informace o tomto jedinečném regionu, tipy na výlety a návrhy tras různých obtížností naleznete na www.krusnehorynakole.cz