15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Fotosoutěž / Pravidla

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE

Téma fotosoutěže:

„Proč mám rád Ústecký kraj“ nebo „Proč mám rád svůj kraj“

Alternativní témata „Co se nám v kraji za 15 let změnilo“

 

Lokalizace fotosoutěže:

Do soutěže přijímáme fotky pouze z území Ústeckého kraje. Pokud účastník vloží fotografii z jiného kraje, má vyhlašovatel soutěže právo tuto fotografii bez předchozího souhlasu autora vyřadit ze soutěže.

 

Termín fotosoutěže:

Soutěž probíhá od  1. 6.  2016 do 31. 8.  2016.

Přihlašování fotografií probíhá od 1. 6. 2016 do 15. 8. 2016 a hlasování probíhá od 16. 8. 2016 do 31. 8. 2016.

 

Kategorie fotosoutěže:

Příroda

Architektura

Život v kraji

 

Účast ve fotosoutěži:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se v době trvání soutěže zaregistruje na webové stránce http://15letuk.kr-ustecky.cz/fotosoutez/ platnou e-mailovou adresou a vloží soutěžní fotografii předepsaným způsobem. Soutěž je určena pro amatéry i profesionální fotografy.

Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie v elektronické podobě vložené elektronickou cestou na webovou stránku. Fotografie v max. velikosti 4 MB (minimální rozlišení 1024x768 pixelů), datový formát jpg.

Přihlásit je možné jednotlivé fotografie jako samostatné práce. Počet přihlášených prací jednoho autora je omezen na 3 fotografie do každé kategorie. Pokud má autor zájem přihlásit série fotografií, pak je to možné pouze jako několik samostatných fotografií. Autor může po dobu přihlašování fotografií do daného soutěžního kola sám odstranit své fotografie a nahradit je jinými.

Fotosoutěž je termínově rozdělena na dobu, kdy lze pouze vkládat snímky a na dobu, kdy lze pouze hlasovat.

Přihlašování fotografií je od 1. 6. 2016 do 15. 8. 2016 a hlasování od 16. 8. 2016 do 31. 8. 2016.

 Vložením fotografií účastník souhlasí s pravidly soutěže.

 

Autorská práva:

Vložením fotografií účastník prohlašuje, že se jedná o jeho vlastní původní autorské dílo a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Prohlašuje také, že má souhlas fotografovaných subjektů k účasti a zveřejnění ve fotosoutěži, zejména pokud se jedná o fyzické osoby.

 Pořadatel má právo použít fotografie přihlášené do soutěže pro prezentaci samotné soutěže a jejích výsledků, k další propagaci Ústeckého kraje a to elektronicky i v tištěné formě.

 

Ceny:

Hlavní cena poroty:

Vítěz obdrží dárkový poukaz pro odběr fotografického zboží v hodnotě 10 000 Kč a vyhlídkový let nad regionem Ústeckého kraje malým letadlem z letiště v Roudnici nad Labem v délce 1 hodiny.

Vítěznou práci v soutěži určí hlasováním odborná komise určená pořadatelem, která bude vybírat ze všech přihlášených snímků, které budou přihlášeny v termínu pro přihlašování prací.

 

Ceny veřejnosti:

1.-3. místo v každé kategorii (PŘÍRODA, ARCHITEKTURA, ŽIVOT V KRAJI):

První 3 účastníci s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii získají vyhlídkový let nad regionem Ústeckého kraje malým letadlem z letiště v Roudnici nad Labem v délce 1 hodiny.

4.-16. místo v každé kategorii (PŘÍRODA, ARCHITEKTURA, ŽIVOT V KRAJI):

Dalších 13 účastníků s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii získá volné vstupenky na vybrané akce v regionu Ústeckého kraje – veslařské a kanoistické akce v Labe Aréně Račice, letecké dny a akce na letišti v Roudnici nad Labem, motoristické závody a akce na Autodromu Most a závody koní na mosteckém hipodromu.

Na webové stránce soutěže budou ke shlédnutí umístěny všechny přihlášené práce, které budou přihlášeny v termínu pro přihlašování prací. Hlasování bude probíhat pouze v termínu pro hlasování a je omezeno tak, že každý návštěvník webu může hlasovat jednou pro každou soutěžní fotografii. Počet fotografií, pro které hlasuje, není omezen.

Ceny veřejnosti získávají autoři prací s nejvyšším počtem hlasů v dané kategorii.

 

Obě soutěže budou vyhlášeny nejpozději v týdnu od 9. 9. 2016 na webu soutěže a dalších komunikačních nástrojích.

 

Předání cen:

Vítěze kontaktuje zpracovatel prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.

Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.

 

Pořadatel:

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48

40002 Ústí nad Labem

IČO:  70892156

 

Zpracovatel:

NOESIS s.r.o.

Dvořákova 3134/2

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25035860

 

Ostatní ustanovení:

Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách soutěže a u pořadatele a zpracovatele soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku, který vyplní na stránce soutěže, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Zpracovatelem dat ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je NOESIS s.r.o., Dvořákova  3134/2, 400 01 Ústí nad Labem. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Pořadatel a zpracovatel shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a výslovně prohlašuje, že žádná osobní data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani použita pro jiné marketingové účely než je samotná fotosoutěž.

 Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže práce, které:

by poškozovaly dobré jméno pořadatele
by odporovaly zákonům ČR
mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.)
jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem
byly dle informací dostupných pořadateli a zpracovateli soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže
nejsou, podle informací pořadatele či zpracovatele, původní autorská díla

Pořadatel není povinen o vyřazení práce ze soutěže autory informovat, ani vyřazení zdůvodňovat.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

 

 Důležité upozornění:

Soutěž se nevztahuje na pracovníky informačních center, obecních a městských úřadů, magistrátů statutárních měst, odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Ústeckého kraje, zaměstnance firmy Noesis s.r.o. a destinačních agentur Ústeckého kraje.