15 let Ústekého kraje

15 let Ústekého kraje

15 let Ústeckého kraje / Úvod

Vážení spoluobčané,

v letošním roce si připomínáme 15 let od vzniku krajů České republiky jako vyšších územně samosprávních celků. Na základě reformy státní správy a samosprávy zahájilo 1. ledna 2001 činnost čtrnáct nových krajů.

V životě člověka představuje prvních patnáct let proces růstu, náctiletí procházejí hledáním a vymezováním svého postavení, rozvojem sebejistoty, samostatnosti a integrací osobnosti. Jsem hrdý, že Ústecký kraj absolvoval za prvních 15 let svého života úspěšně všechny fáze konsolidace a zrání a stal se z něj sebevědomý a sebejistý region.

To vše by nedokázal bez obětavé práce svých obyvatel. Z původně průmyslové oblasti zatížené v závěru 20. století pověstí znečištěného severu Čech se v průběhu uplynulých 15 let stalo Ústecko okouzlujícím krajem. Po rekultivaci krajiny se jako z kouzelného oříšku vyloupla romantická místa Krušných hor i Dolního Poohří, která úspěšně doplnila oblíbené návštěvní lokality Českého středohoří a národního parku České Švýcarsko.

V Ústeckém kraji si ale hrdě připomínáme i události z dob minulých. Náš region proslul jako kolébka české státnosti. Z hory Říp se rozhlížel praotec Čech a podle legendy právě ze Stadic povolala kněžna Libuše na český trůn Přemysla Oráče. Věřím, že tak jako největší projekty Ústeckého kraje uplynulých 15 let zapíše se i budoucí působení regionu pozitivně do celé české historie.

K tomu přeji nám všem hodně sil a úspěchů.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje